30.08.2023

Wpływ wojny Ukrainy na rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Wojna na Ukrainie wywarła wpływ na różne aspekty, w tym na rynek nieruchomości w Polsce. Rok od wybuchu konfliktu, sytuacja na rynku pozostaje zróżnicowana. Mimo że popyt na nieruchomości w Polsce nie zmienił się znacząco, nie brakuje zmian i nowych tendencji.