Finansowanie

Homefy Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Tytuł projektu

„Homefy - System agregowania danych z rynku pierwotnego z wykorzystaniem asystenta sprzedaży opartego na algorytmach sztucznej inteligencji oraz analizie emocjonalnych preferencji klientów.”

Cel projektu

Głównym celem naszego projektu jest zaimplementowanie algorytmów sztucznej inteligencji do naszego narzędzia do agregowania danych inwestycji z rynku pierwotnego oraz wykorzystanie w bieżącej działalności gospodarczej. Finalnym rezultatem projektu jest wprowadzenie narzędzia na rynek krajowy. Zamierzamy to osiągnąć poprzez nawiązanie współpracy z deweloperami, agencjami nieruchomości, pośrednikami oraz innymi uczestnikami rynku nieruchomości. W początkowej fazie planujemy rozwinięcie naszego projektu w makroregionie. Następnie chcemy się skupić na kooperacji ze specjalistami rynku nieruchomości w skali kraju. Planujemy systematyczne zwiększanie naszej bazy nieruchomości o charakterze mieszkalnym i komercyjnym: luksusowych apartamentów o wysokim standardzie, domów, rezydencji oraz apartamentów wakacyjnych i całorocznych w aparthotelach i condohotelach. Chcemy również stale zwiększać grono współpracujących z nami deweloperów, inwestorów i kluczowych partnerów.

Opis projektu

Stworzyliśmy systemu agregowania danych z deweloperskiego rynku nieruchomości z wykorzystaniem asystenta sprzedaży. Jest to wyspecjalizowane narzędzie do automatycznej sprzedaży nieruchomości z rynku pierwotnego z analizą emocjonalnych preferencji mieszkaniowych, w którym chcemy zaimplementować innowacyjne algorytmy sztucznej inteligencji, asocjacyjne sieci neuronowe i wykorzystać technologie uczenia maszynowego. Algorytmy AI będą precyzyjnie targetowały konkretną nieruchomość i rekomendowały zakup dopasowany do emocjonalnych preferencji mieszkaniowych, indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych klientów. Wyspecjalizowane algorytmy będą implementowały swoje rozwiązania do wyników wyszukiwania i przedstawiały najbardziej atrakcyjną ofertę spełniającą oczekiwania oraz listę podobnych ofert powiązanych z zastosowanymi kryteriami. Dzięki temu odbiorca będzie miał możliwość wyboru optymalnej oferty dopasowanej do jego oczekiwań. Wprowadzimy najnowsze rozwiązanie technologiczne oparte o AI, aby usprawnić obsługę naszych klientów. Naszym głównym założeniem jest wysłanie spersonalizowanej oferty dopasowanej do oczekiwań klientów. Naszym głównym celem jest wdrożenie narzędzia oraz jego integracja z bieżącą działalnością firmy. Dlatego naszym najważniejszym zadaniem w projekcie jest automatyzacja i optymalizacja sprzedaży nieruchomości, zaawansowane targetowanie inwestycji oraz dopasowanie i profilowanie. Skupiamy się również na personalizacji ofert zgodnie z oczekiwaniami nabywców, inteligentnej selekcji i wyszukiwaniu. Dodatkową funkcjonalnością narzędzia jest inteligentna wycena, oparta o AI, która ma na celu szacowanie wartości nieruchomości w czasie rzeczywistym i określenie bieżącego trendu cenowego inwestycji. W tym celu uwzględniamy konkretne czynniki cenotwórcze, mające bezpośredni wpływ na wartość i umożliwiamy śledzenie predykcji cenowych zgodnie z trendem rynkowym i sprzedażowym.

Planowane efekty

Finalnym rezultatem naszego projektu będzie wprowadzenie innowacyjnej platformy dla deweloperów działających na polskim rynku nieruchomości. Naszym celem jest wdrożenie opracowanego systemu do bieżącej działalności gospodarczej deweloperów oraz nawiązanie współpracy z różnymi partnerami biznesowymi. Chcemy zapewnić deweloperom nowoczesne narzędzia wspomagające zarządzanie danymi z rynku pierwotnego oraz umożliwić im korzystanie z zaawansowanego asystenta sprzedaży opartego na algorytmach sztucznej inteligencji. Pragniemy zaoferować im możliwość analizy emocjonalnych preferencji potencjalnych klientów, co pozwoli na lepsze dostosowanie oferty do ich potrzeb. Naszym celem jest systematyczne poszerzanie naszej bazy deweloperów, z którymi współpracujemy, oraz nawiązywanie partnerstw z kluczowymi podmiotami branżowymi. Dążymy do stworzenia silnej sieci współpracy, która umożliwi wzajemne korzyści i rozwój dla wszystkich zaangażowanych stron.

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 215 886,00 zł.
Kwota dofinansowania z UE: 954 312,00 zł.

Program Operacyjny: Polska Wschodnia
Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie: 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
Poddziałanie: 1.1.2 Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej