02.06.2023

Zakup nieruchomości: dokumenty i koszty

Kupno nieruchomości jest zazwyczaj jednym z najważniejszych decyzji w życiu. Bez względu na to, czy zamierzasz kupić dom, mieszkanie czy grunt, istnieje kilka kluczowych dokumentów, które będą niezbędne w procesie transakcji. Przygotowanie odpowiednich dokumentów jest istotne, aby zapewnić prawidłowy przebieg i zabezpieczyć swoje interesy.

Jakie dokumenty są potrzebne do zakupu nieruchomości?

Oto lista podstawowych dokumentów, które mogą być wymagane przy zakupie nieruchomości:

 

Umowa przedwstępna (wstępna umowa sprzedaży)

Jest to umowa zawierana pomiędzy kupującym a sprzedającym, która określa warunki sprzedaży nieruchomości, takie jak cena, termin przekazania nieruchomości, warunki finansowania itp. Umowa ta stanowi podstawę dla dalszych działań i powinna być skonsultowana z prawnikiem. Czasami deweloperzy zamiast umowy przedwstępnej proponują umowę rezerwacyjną, która jest mniej wiążąca od umowy przedwstępnej. 

 

Umowa deweloperska

Jest to dokument zawierany poprzez akt notarialny. Ma na celu związanie dwóch stron: dewelopera i kupującego. Rolą takiej umowy jest ustalenie ceny, jak również podmiotu późniejszej umowy przeniesienia własności stron oraz zobowiązanie do zawarcia aktu notarialnego. 

 

Akt notarialny

Jest to formalny dokument, który potwierdza własność nieruchomości. Akt notarialny jest sporządzony przez notariusza i zawiera szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunki sprzedaży.

 

Aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów

Dokument ten zawiera informacje o nieruchomości, takie jak granice działki, ewentualne obciążenia czy ograniczenia. Wypis i wyrys z rejestru gruntów są sporządzane przez sąd rejonowy i potwierdzają stan prawny nieruchomości.

 

Oryginał dowodu własności

Jeśli nieruchomość jest już własnością sprzedającego, musi on dostarczyć oryginał dokumentu potwierdzającego jego prawo do tej nieruchomości, na przykład akt notarialny lub umowę kupna-sprzedaży.

 

Aktualny odpis z księgi wieczystej

Księga wieczysta zawiera informacje o prawach własności i obciążeniach związanych z nieruchomością. Aktualny odpis z księgi wieczystej potwierdza stan prawny nieruchomości i jest ważnym dokumentem przy zakupie.

Inne

Certyfikat charakterystyki energetycznej

Jest dokumentem określającym ilość energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub jego części tj. ogrzewania i wentylacji, produkcji ciepłej wody użytkowej, chłodzenia oraz w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Cena certyfikatu energetycznego za mieszkanie wynosi od 300 zł do 700 zł, za dom od 600 zł do 1500 zł.

 

Protokół odbioru technicznicznego:

Jest dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru technicznego lokalu o określonej godzinie w określonym terminie. Umowa taka powinna zawierać: datę, miejsce odbioru. 

 

Umowa kredytu hipotecznego

Umowa kredytu hipotecznego powinna zawierać: opis stron umowy, cel kredytu, kwotę kredytu i walutę kredytu, zasady spłaty, harmonogram spłat, termin i sposób przekazania środków, oprocentowanie kredytu, sposób zabezpieczenia kredytu, wysokość prowizji bankowej, informację o rozwiązaniu lub zmianie warunków umowy, zakresie uprawnień banku do kontroli wykorzystania środków kredytowych.

 

Umowa ubezpieczenia nieruchomości

Polisa ubezpieczeniowa domu to gwarancja odszkodowania na wypadek pożaru, kradzieży, awarii, powodzi i innych nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą wystąpić w mieszkaniu.

 

Umowa cesji praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości

Cesja ubezpieczenia to przeniesienie prawa do otrzymania odszkodowania na bank udzielający hipoteki na ubezpieczonej nieruchomości. Cesja ubezpieczenia kredytu hipotecznego to umowa cywilnoprawna pomiędzy kredytobiorcą a bankiem. Stronami umowy jest cedent, właściciel domu lub mieszkania oraz cesjonariusz, w tym przypadku bank.*Umowa ubezpieczenia na życie

To umowa, która zabezpiecza bliskich przed długami wobec banku, w przypadku nagłej śmierci kredytobiorcy. 

 

Warto pamiętać, że lista ta może się różnić w zależności od kraju, regionu lub specyficznych wymagań prawnych. Dlatego zawsze zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w nieruchomościach, aby upewnić się, jakie konkretne dokumenty są potrzebne w danym przypadku.

Koszty związane z zakupem mieszkania z rynku pierwotnego

Zakup mieszkania z rynku pierwotnego wiąże się z różnymi kosztami, które należy uwzględnić przy planowaniu budżetu. Oto kilka głównych kosztów związanych z zakupem mieszkania z rynku pierwotnego:

 

Cena mieszkania

To podstawowy koszt zakupu mieszkania. Cena może być negocjacji, ale zazwyczaj jest ustalana przez dewelopera na podstawie wielu czynników, takich jak lokalizacja, metraż, wykończenie, udogodnienia itp.

 

Opłata notarialna

Notariusz jest zaangażowany w proces sporządzania aktu notarialnego i jego koszty pokrywa kupujący. Opłata notarialna jest ustalana na podstawie wartości nieruchomości i określana przez przepisy prawa.

 

Opłata sądowa

W niektórych krajach istnieje obowiązek wniesienia opłaty sądowej w celu dokonania wpisu do rejestru gruntów. Opłata ta może być zależna od wartości nieruchomości.

 

Opłata za media

Niektórzy deweloperzy mogą pobierać opłatę za przyłączenie do sieci mediów, takich jak woda, prąd, gaz, kanalizacja. Ta opłata jest zazwyczaj jednorazowa.

 

Wykończenie i adaptacja

Jeśli mieszkanie wymaga dodatkowego wykończenia lub adaptacji, koszty te powinny być również wzięte pod uwagę. Mogą obejmować zakup mebli, urządzeń, remonty itp.

 

Inne: koszty ubezpieczeń, kredytu hipotecznego

 

Koszty związane z udzieleniem kredytu:

Koszt początkowy — występuje tylko raz

Koszty cykliczne – ponoszone w czasie lub przez cały okres spłaty

Koszty dodatkowe – występują tylko w określonych okolicznościach, a więc nie przy każdym kredycie hipotecznym

 

Warto również wziąć pod uwagę inne koszty związane z zakupem mieszkania, takie jak ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za administrację budynku, koszty przeprowadzki itp.

 

Zakup mieszkania z rynku pierwotnego może być inwestycją na długie lata, dlatego ważne jest staranne zaplanowanie budżetu i uwzględnienie wszystkich związanych z tym kosztów. Przed podjęciem decyzji o zakupie zawsze warto skonsultować się z doradcą finansowym lub specjalistą ds. nieruchomości, aby uzyskać pełną informację na temat wszystkich kosztów i obowiązków związanych z transakcją.

Zapytaj o wolny apartament

Skorzystaj z formularza kontaktowego,
a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.

Napisz wiadomość

Poniżej znajdziesz adresy email do poszczególnych działów naszej firmy.

 

Kontakt dla deweloperów

Jeśli jesteś zainteresowany jedną z naszych usług
i chcesz dowiedzieć się więcej:

biuro@homefy.pl

 

Kontakt dla mediów

Jeśli piszesz artykuł na temat rynku nieruchomości
i potrzebujesz naszego komentarza eksperckiego:

biuro@homefy.pl