Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rodzina Kolejowa" w Białymstoku
Adres siedziby
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3
15-888 Białystok
tel: 502920549
e-mail: geodeta@sm-rodzinakolejowa.pl
Mapa inwestycji